ELON MUSK: „TESLA čELILA VěTšíM LOGISTICKýM PROBLéMůM, NEž JAKé PřINESLA II. SVěTOVá VáLKA“

Logistické výzvy, kterým Tesla musela čelit, prý byly větší, než jaké přinesla II. světová válka. Během diskuse o čtvrtletních výsledcích jmenované automobilky... © Poskytovatel: Zive.cz Logistické výzvy, kterým Tesla musela čelit, prý byly větší, než jaké přinesla II. světová válka. Během diskuse o čtvrtletních výsledcích jmenované automobilky t...

Source: